Over de praktijk, werkwijze:

 

-U kunt rechtstreeks met de praktijk bellen (06-51718328) of mailen (info@ppbonnema.nl), er wordt dan binnen drie werkdagen contact met u opgenomen tenzij anders vermeld staat op de eerste pagina van de website.

 

-U heeft al een verwijzing van uw huisarts; u kunt contact opnemen (zie hierboven) voor het maken van een eerste afspraak, de intake. 

 

-Er is geen wachttijd tussen de intake en behandeling. Zie voor actuele wachttijden de home pagina van de website.

 

-Na het maken van de eerste afspraak, telefonisch of per mail, krijgt u in overleg een mail met de bevestiging van de afspraak en u krijgt formulieren toegestuurd met informatie over de behandeling. U krijgt, als u dat wilt, een online account waarna u vragenlijsten kunt invullen om te inventariseren wat de aard en de ernst is van uw klachten. Aan het einde van de behandeling wordt dit herhaald en kan onderzocht worden in hoeverre uw klachten verminderd zijn en u kunt de behandeling middels een vragenlijst evalueren. 

 

-Tijdens de intake of de eerste afspraak kunt u uw verhaal kwijt. Uw klachten worden in kaart gebracht, de omstandigheden en kenmerken van uw persoonlijkheid. Samen bespreken we wat uw klachten zijn en wat u graag zou willen veranderen in uw leven. Soms wordt er een tweede (verlengde intake) afspraak gemaakt. Daarna wordt op grond van alle informatie en de uitkomsten van de vragenlijst een diagnose gesteld en er wordt samen met u een behandelplan gemaakt waarin uw doelen staan. Dit plan wordt bij het volgende gesprek verder aan u voorgelegd (dit heet een indicatiegesprek) en we bespreken wat een passende behandeling is voor u. Hierbij is het mogelijk dat er gebruikt gemaakt wordt van aanvullende online behandelmodulen. Ook wordt dan een inschatting gemaakt over het aantal benodigde sessies. 

 

-Zorgverleners zijn verplicht om aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) patiëntgegevens te sturen (bijvoorbeeld de diagnose en de ernst van uw klachten). Ook wordt er een zorgvraagtypering ingevuld door uw zorgverlener door middel van het invullen van een vragenlijst. De zorgvraagtypering helpt om het verband te zien tussen zorgvraag en de inzet van zorg. U kunt bezwaar maken tegen het aanleveren van deze informatie door het invullen van een privacyverklaring, deze krijgt u van uw zorgverlener en wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier. (zie www.nza.nl

 

-Evaluaties vinden plaats door samen te bespreken of de behandeling en de gesprekken effectief genoeg voor u zijn. Meestal wordt na het eerste gesprek met u besproken of u het gevoel heeft op de juiste plek te zijn en of u een klik voelt. Tijdens de sessies wordt verder geëvalueerd en na afloop van de behandeling wordt gevraagd een vragenlijst hierover in te vullen. Tevredenheid (gemeten met de CQI) over de behandeling is erg belangrijk. Met deze gegevens kan de behandeling steeds weer verbeterd worden. Het rapportcijfer 'cliënttevredenheid' is op dit moment (5-3-2024) een 8, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog geen representatief beeld geeft omdat er nog onvoldoende metingen zijn. Dit cijfer wordt ieder kwartaal geactualiseerd.