Hartelijk welkom op de website van Psychologiepraktijk Bonnema

 

 

Zo'n periode waarin alles wat minder lekker lijkt te lopen, herkenbaar? Meestal gaat zo'n periode vanzelf weer over, maar soms kan het voorkomen dat u niet meer weet hoe u verder moet. Ook kan het zijn dat u klachten heeft die niet vanzelf over gaan. U kunt dan in deze psychologiepraktijk behandeld worden.

 

PPB is een praktijk voor generalistische Basis GGZ (BGGZ). Dit betekent dat lichte tot matige psychische klachten kunnen worden behandeld. Het doel is om u via kortdurende behandeling weer op weg te helpen zodat u weer op eigen kracht verder kunt. De praktijk is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. Om voor vergoedingen in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts maar u kunt ook zonder verwijzing contact opnemen voor overleg.

 

Hulp bij:

-Stemmingsklachten (zoals somberheid, vermoeidheid of moedeloosheid etc.)

- Angst- en paniekklachten, nachtmerries, of trauma. 

- Onverklaarbare lichamelijke klachten (chronische vermoeidheid, hoofdpijn, hyperventilatie,         slaapproblemen etc.)

- Burn out of overspannenheid

- Assertiviteitsproblemen of een gebrek aan zelfvertrouwen,

- Relationele problemen

- Rouwverwerking

- Levensfaseproblematiek, zingevings- en/of spirituele vragen

 

 

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via e-mail: info@ppbonnema.nl, of door in te spreken op telefoonnummer: 06- 51718328. Er wordt dan zo snel mogelijk, meestal binnen drie werkdagen, contact met u opgenomen.

 

De praktijk is geopend in Kollum op dinsdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

adres: Eyso de Wendtstraat 5, 9291 ES Kollum

 

In Haulerwijk op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00. 

adres: Hoofdweg Boven 5, 8433 LA Haulerwijk

 

 

 

 

 

kvk 59510544

Lid NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

BIG registratienummer 69036584325

 

 

 

 

Direct hulp nodig? Ernstige problemen?

Neemt u in geval van crisis contact op met uw huisarts of diens vervanger, u kunt dan als dat nodig is naar de crisisdienst doorverwezen worden. Bel 112 in noodgevallen.

Ernstige problematiek zoals matige tot ernstige suicidaliteit, crisisgevoeligheid, psychose en/of alcohol- of drugsafhankelijkheid kunnen niet in deze praktijk behandeld worden. 

Wachtlijst

Actuele wachttijd (10-06-2024):

Voor locatie Kollum wachttijd: tot september aanmeldstop.  

De wachttijd voor locatie Haulerwijk voor woensdag en donderdag is momenteel ongeveer 12 weken.

Na de intake hoeft u niet opnieuw te wachten tot de start van de behandeling. Het gebruik maken van online hulpprogramma's tijdens de wachttijd is mogelijk, u kunt hier naar informeren.

U kunt van uw zorgverzekeraar ondersteuning krijgen bij wachtlijstbemiddeling, neemt u daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar. 

Hulpdiensten

De Luisterlijn: 088 0767000. Deze dienst is 24/7 bereikbaar voor een luisterend oor.

113 Zelfmoordpreventie: 088-0113. Deze dienst is 24/7 bereikbaar voor mensen die denken aan zelfdoding.

 

Vergoeding

Alleen psychische problematiek waar een DSM-V stoornis voor geldt wordt vergoed. Relatietherapie en bijvoorbeeld coaching vallen hier niet onder en dan geldt een tarief van 120 euro per sessie, vrijgesteld van BTW. Tijdens de intake wordt dit met u besproken. Voor verzekerde zorg geldt uw eigen risico en dit wordt elk jaar opnieuw aangesproken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. PPB heeft voor 2023 contracten met het Zilveren Kruis (Pro life, Achmea, Interpolis, de Friesland, FBTO), Salland, Caresque en  ASR/Ditzo.

Het is mogelijk om via een restitutiepolis of naturapolis de behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar PPB geen contract mee heeft. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar naar de voorwaarden. Soms is het nodig dat u het kwaliteitsstatuut van PPB naar uw zorgverzekeraar voorafgaande aan de behandeling opstuurt. Dit kwaliteitsstatuut is per mail op te vragen bij PPB. U ontvangt als er sprake is van restitutiepolis of een naturapolis eerst een factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar.