De behandelingen worden gegeven door Geralien Bonnema, Gezondheidszorgpsycholoog. Zij volgde diverse trainingen en scholingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR, focussen, mindfulness, compassietraining, schematherapie, klinische hypnose) en heeft jarenlange ervaring in de GGZ en in de (specialistische) ouderen- en volwassenenzorg. 

 

"Ik heb in Utrecht in 1992 de HBO-V afgerond en daarna jaren in de functie van verpleegkundige in verschillende velden van de gezondheidszorg gewerkt. Toen ik met mijn gezin in het Noorden kwam wonen, heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Psychologie afgemaakt en in 2012 de vervolgopleiding voor Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Sinds april 2023 werk ik volledig in de Generalistische Basis GGZ"

 

Uitgangspunten behandeling:

- Bovenstaande brede achtergrond is de de bedding van waaruit PPB maatwerk levert. Hierbij staat u en uw eigen vermogen tot regie, herstel en kracht centraal. Daarbij worden richtlijnen en bewezen effectieve interventies gebruikt, waar zo nodig onderbouwd van afgeweken kan worden. 

- De behandeling duurt zo kort mogelijk en zo lang als het nodig is, meestal zijn 7 tot maximaal 12 gesprekken voldoende. Samen overleggen we wat bij u werkt en we houden in de gaten of de behandeldoelen gehaald worden, bijgesteld moeten worden of afgerond als dat kan. In sommige situaties kan het voorkomen dat doorverwijzen nodig blijkt (voor vervolgbehandeling of aanvullende diagnostiek).   

 

 

 

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor onder andere angsstoornissen en depressie. Het is een behandeling die is voortgekomen vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. Er wordt bij deze behandeling gewerkt met vaak gestructureerde oefeningen waardoor duidelijk wordt welke gedachten ten grondslag liggen aan bepaalde gevoelens en/of gedragingen. Tijdens maar vooral ook tussen de sessies wordt geoefend met specifieke opdrachten. Zie voor uitgebreide informatie www.vgct.nl 

EMDR

EMDR: Eye Movement Desentization and Reprocessing. EMDR is een effectieve behandelmethode die meestal wordt toegepast als iemand last heeft van de gevolgen van trauma. De laatste jaren zijn de toepassingsgebieden uitgebreid naar andere psychische klachten, zoals een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van EMDR. Waarschijnlijk zorgt de belasting van het korte termijn geheugen ervoor dat herinneringsbeelden en de daarbij gepaard gaande emotionele lading vervagen. Zie voor uitgebreide informatie www.emdr.nl 

Mindfulness

In het dagelijks leven kan het moeilijk zijn om je bewust te zijn van wat je allemaal ervaart. Mindfulness betekent volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. Vaak doen we de dingen toch op de automatische piloot, zonder er diep bij na te denken. Door meer in het moment te leren leven nemen angst, depressiviteit en stress af.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten, maar kan ook bij andere psychische klachten helpen. 

Er is heel veel informatie op internet te vinden over mindfulness. Op www.leren.nl zijn gratis trainingen te vinden. 

Schematherapie

Schematherapie is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten zoals terugkerende depressies. Schematherapie kan een langdurige behandeling zijn maar kan ook bij bepaalde problematiek kortdurend ingezet worden en ook dan heel effectief zijn. Het helpt de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en daar op een gezonde manier mee om te gaan. Bij PPB wordt deze behandelvorm alleen kortdurend en individueel ingezet.

Zie voor meer informatie: www.schematherapie.nl  

Focusing

Focusing kan aanvullend zijn bij vrijwel elke vorm van therapie. Het is destijds ontwikkeld vanuit de (Rogeriaanse) psychotherapie. Focusing is geen evidence based behandeling, maar lijkt meer op een vaardigheid die je, eenmaal aangeleerd, in je verdere leven kunt toepassen. Je leert te luisteren naar wat er van binnen te voelen is, emotioneel en heel lijfelijk. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuwe inzichten en onvermoede mogelijkheden.

" We think more than we can say. We feel more than we can think. We live more than we can feel. And there is much more still". (Gendlin)

Meer informatie: www.stichtingfocusing.nl 

ehealth en online therapie

Er zijn verschillende manieren om uw behandeling aan te vullen met online apps en online behandelmodules. Ook kan een behandeling volledig online gevulgd worden. Vraag om informatie hierover bij uw behandelaar.

Groene GGZ: Wandeltherapie

Als geregistreerd buitenpsycholoog ga ik met u naar buiten. Beweging in de natuur, gecombineerd met behandeling (ook EMDR is buiten mogelijk) is een goed alternatief voor behandeling binnen. Wandelen in de natuur heeft een positief effect op onze stemming en u wordt vanzelf uitgenodigd om meer te gaan bewegen hierdoor.

meer informatie: www.debuitenpsychologen.nl